Co(do)lera

The force of the water against the rock has been struggling to continuous erosion, pebbles that gave the town its name: Colera.

padern bo
Esplèndida vista de la platja principal de Colera, obra de l'artista colerenc Joan Padern, que penja en una de les sales d'espera de la casa de la Vila. Es poden veure clarament els còdols que la conformen.

La majoria de les pedres que va pintar en Vila i Fàbrega van ser recollides a les platges de Colera. Sobretot a la Rovellada. També és veritat que algunes de les persones que n’hi portavem en vam aplegar a d’altres llocs, fins i tot de ben llunyans. Si repasseu el material base dels treballs, us adonareu que hi ha diverses textures, les grises de Colera i algunes de molt més blanques, l’origen de les quals desconec, i algunes de negres, que jo mateix li vaig dur des de Cap Verd.

En tot cas, Colera va ser en l’inici i va permetre la continuïtat de la feina del pintor i dels amics que s’han volgut sumar a la col·lecció homenatge. 

Colera, que ja en el seu nom porta el còdol necessari per les peces. Co (do) lera era el nom de la platja on va néixer el poble.I ho era perquè les seves platges, estan formades bàsicament per còdols.

La parla popular, fixada amb els anys, converteix Codolera en Colera en elidir una síl·laba i unificar els dos sons [u] de “cudulera”.

La singularitat del material ha donat a lloc pròxima o remots d’altres noms relacionats amb els còdols: els noms d'Es Codolar de Tossa o de Llançà són ben evidents. No és estrany que els primers antics dibuixos de Vila i Fàbrega sobre còdols els fes a 

Tossa en la seva joventut.

Després de la gran remodelació del passeig de Mar de Colera, la platja principal, la de les Portes, ha estat refeta amb una grava més petita, com també es fa a Llançà d’uns anys ençà. Ara, si els temporals no ho canvien, és difícil trobar-hi còdols. Cal anar a la Platja dels Morts, o a la Cala Rovellada.

Però el codolar de la platja de Colera ha quedat immortalitzat en les moltes teles del pintor colerenc Padern, hiper-realista, que el va retratar fins al més petit detall a les seves teles. Una de ben explícita està penjada a l’ajuntament de Colera.

pictocoro1 grossa picto fita1 xica