Mallorqui Ribas

Enriqueta Poch Barber neix a Girona l’any 1943. Inicia els estudis de dibuix, pintura i escultura a l’escola de Belles Arts de Girona, continua els estudis de dibuix natural i figura a l’escola d’Arts i Oficis a Vevey (Suïssa). Ja de tornada a Catalunya, segueix cursos monogràfics d’escultura, serigrafia i gravat. Obté diferents premis i mencions en varies modalitats.

L’obra de Poch Barber és molt evolutiva, degut a la seva naturalesa inquieta, sensible i creativa. Passant per diferents etapes i estils al llarg dels anys, sempre mostra un concepte obert a qualsevol tipus d’expressió plàstica. Treballa experimentant amb diferents materials. Ha fet nombroses exposicions tan individuals com col·lectives. Te obra escampada pels cinc continents.

Passa el ratolí sobre les miniatures per veure els pictòlits ampliats

pictolit_poc_1 pictolit_poc_2 pictolit_poc_3 pictolit_poc_4